Skip to main content

abcde – ripovanje muzike iz komandne linije

abcde je odlična skripta za grebovanje muzike za moje zahtevne potrebe. Ono što mi treba je da ripovanje bude u jednoj datoteci sa .cue listom i da od formata bude podržan .flac i .ogg, offset za CD uređaj da bi zvuk bio kvalitetan i (nije obavezno) preuzimanje naziva numera sa CDDB.org, da posle mogu da se snađem šta je šta, konverziju istovremeno u više formata i još štošta. Instalacija na Ubuntu ide iz zvaničnih repoa, sudo apt-get install abcde ili sličnom metodom.

Konfiguracija skripte koja, dakle, skida CD u jednan .flac sa .cue listom, koja je napunjena nazivima numera sa CDDB-a, ide ovako:

# -----------------$HOME/.abcde.conf----------------- #
#
# A sample configuration file to convert music cds to
#    single FLAC w/cue using abcde version 2.3.99.6
#
#    http://www.petrovicivan.com
# -------------------------------------------------- #
# Specify the encoder to use for FLAC. In this case
# flac is the only choice.
FLACENCODERSYNTAX=flac
# Specify the path to the selected encoder. In most cases the encoder
# should be in your $PATH as I illustrate below, otherwise you will
# need to specify the full path. For example: /usr/bin/flac
FLAC=flac
# Specify your required encoding options here. Multiple options can
# be selected as '--best --another-option' etc.
FLACOPTS='--verify --best'
# Output type for FLAC.
OUTPUTTYPE="flac"
# The cd ripping program to use. There are a few choices here: cdda2wav,
# dagrab, cddafs (Mac OS X only) and flac.
CDROMREADERSYNTAX=cdparanoia
# Give the location of the ripping program and pass any extra options:
CDPARANOIA=cdparanoia
CDPARANOIAOPTS="--never-skip=40 --sample-offset +96"
# Give the location of the CD identification program:
CDDISCID=cd-discid
# Give the base location here for the encoded music files.
OUTPUTDIR="$HOME/Muzika/"
# The default actions that abcde will take.
ACTIONS=cddb,playlist,cue,read,encode,tag,move,clean
# Decide here how you want the tracks labelled for a standard 'single-artist',
# multi-track encode and also for a multi-track, 'various-artist' encode:
OUTPUTFORMAT='${OUTPUT}/${ARTISTFILE}-${ALBUMFILE}/${TRACKNUM}.${TRACKFILE}'
VAOUTPUTFORMAT='${OUTPUT}/Various-${ALBUMFILE}/${TRACKNUM}.${ARTISTFILE}-${TRACKFILE}'
# Decide here how you want the tracks labelled for a standard 'single-artist',
# single-track encode and also for a single-track 'various-artist' encode.
# (Create a single-track encode with 'abcde -1' from the commandline.)
ONETRACKOUTPUTFORMAT='${OUTPUT}/${ARTISTFILE}-${ALBUMFILE}/${ALBUMFILE}'
VAONETRACKOUTPUTFORMAT='${OUTPUT}/Various-${ALBUMFILE}/${ALBUMFILE}'
# Create playlists for single and various-artist encodes. I would suggest
# commenting these out for single-track encoding.
PLAYLISTFORMAT='${OUTPUT}/${ARTISTFILE}-${ALBUMFILE}/${ALBUMFILE}.m3u'
VAPLAYLISTFORMAT='${OUTPUT}/Various-${ALBUMFILE}/${ALBUMFILE}.m3u'
# Put spaces in the filenames instead of the more correct underscores:
mungefilename ()
{
echo "$@" | sed s,:,-,g | tr / _ | tr -d '"?[:cntrl:]
}
# What extra options?
MAXPROCS=2               # Run a few encoders simultaneously
PADTRACKS=y               # Makes tracks 01 02 not 1 2
EXTRAVERBOSE=y             # Useful for debugging
EJECTCD=y                # Please eject cd when finished :-
# Moja podešavanja
CDROM=/dev/scd0
CUEREADERSYNTAX="mkcue"

sve ovo treba kopirati u ~/.abcde.conf i prilagoditi:
CDPARANOIAOPTS – offsetu vašeg DVD uređaja sa tabele http://www.accuraterip.com/driveoffsets.htm (više o offset-u http://users.fulladsl.be/spb2267/offsets/offsets.htm)
i sigurno da treba prilagoditi OUTPUTDIR – direktorijum gde će biti napravljen rip

Bolovanje za preduzetnike

Pošto ovakvu stvar nećete nigde naći i prošetaće vas kroz sve službe: poresku, zdravstveno, APR, banku, itd… Procedura se odnosi na otvaranje bolovanja za preduzetnike koji imaju jednog ili više zaposlenih pa zbog bolesti ne zatvaraju radnju dok ne ozdrave nego, kako to država kaže, postavljaju poslovođu koji zamenjuje vlasnika (preduzetnika) u tom periodu.

Otvaranje bolovanja počinje odlaskom kod doktora opšte prakse (u Domu zdravlja). Odmah posle toga u zdravstveno treba odneti:

 • kopija kartice žiro računa
 • kopija zdravstvane knjižice
 • uverenje o izmirenom porezu sa osnovicom za kvartal
 • doznake od lekara iz Doma zdravlja
 • izveštaj sa lekarske komisije na koju se ide posle mesec dana bolovanja
 • rešenje o postavljanju poslovođe iz APR-a – za ovo rešenje je APR-u potrebno 5 dana da ga odštampa (samo za one koji imaju zaposlene)
 • OD obrazac poslovođine plate (samo za one koji imaju zaposlene)

Sledećeg meseca ili kod zaključivanja bolovanja:

 • doznake
 • uput sa komisije

Ako ste jedini zaposleni u radnji onda dobijate 65% prijavljenih primanja i morate da zatvorite firmu za vreme trajanja bolovanja. Ako imate zaposlenog onda se zaposleni postavlja za poslovođu (gde god idete ostavite po jednu kopiju tog rešenja jer izgleda svima treba, mada nigde ne piše), i primate polovinu od 65%!!!

Upstart novosti

U čekanju nove verzije Ubuntua 11.04 koja planirano izlazi za 41 dan, uz buku koju korisnici dižu oko Unity-ja – koja ću ja sigurno zaobići, imamo još novosti. Jedna od veoma zanimljivih je novi Upstart koji će podešavanja servisa koji se učitavaju pri podizanju sistema čuvati u /etc/init i imati ekstenziju .conf. Ako podrazumevane vredosti ne odgovaraju potrebama od sada će biti dovoljno samo napraviti novu datoteku sa istim imenom i ekstenzijom .override – zgodno :)