Skip to main content

Bolovanje za preduzetnike

Pošto ovakvu stvar nećete nigde naći i prošetaće vas kroz sve službe: poresku, zdravstveno, APR, banku, itd… Procedura se odnosi na otvaranje bolovanja za preduzetnike koji imaju jednog ili više zaposlenih pa zbog bolesti ne zatvaraju radnju dok ne ozdrave nego, kako to država kaže, postavljaju poslovođu koji zamenjuje vlasnika (preduzetnika) u tom periodu.

Otvaranje bolovanja počinje odlaskom kod doktora opšte prakse (u Domu zdravlja). Odmah posle toga u zdravstveno treba odneti:

  • kopija kartice žiro računa
  • kopija zdravstvane knjižice
  • uverenje o izmirenom porezu sa osnovicom za kvartal
  • doznake od lekara iz Doma zdravlja
  • izveštaj sa lekarske komisije na koju se ide posle mesec dana bolovanja
  • rešenje o postavljanju poslovođe iz APR-a – za ovo rešenje je APR-u potrebno 5 dana da ga odštampa (samo za one koji imaju zaposlene)
  • OD obrazac poslovođine plate (samo za one koji imaju zaposlene)

Sledećeg meseca ili kod zaključivanja bolovanja:

  • doznake
  • uput sa komisije

Ako ste jedini zaposleni u radnji onda dobijate 65% prijavljenih primanja i morate da zatvorite firmu za vreme trajanja bolovanja. Ako imate zaposlenog onda se zaposleni postavlja za poslovođu (gde god idete ostavite po jednu kopiju tog rešenja jer izgleda svima treba, mada nigde ne piše), i primate polovinu od 65%!!!

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *